Ανταλλακτικά Γεωργικών Μηχανημάτων & Λιπαντικά

Το χρώμα του λιπαντικού

Το χρώμα του λιπαντικού δεν έχει ιδιαίτερη σημασία, αλλά εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, όπως η διαδικασία διύλισης και ο τύπος των βασικών λαδιών, των προσθέτων και του αργού πετρελαίου που χρησιμοποιείται. Το χρώμα του λιπαντικού ενδέχεται να σκουρύνει μετά τη χρήση, διότι περιέχει πολυάριθμα αιωρούμενα σωματίδια. Αυτό συμβαίνει γιατί το λιπαντικό καθαρίζει τον κινητήρα από σωματίδια και άλλες επικαθίσεις, που είναι προϊόντα της καύσης σε υψηλή θερμοκρασία, διατηρώντας τα σωματίδια σε συνεχή αιώρηση, προκειμένου να μην επικάθονται στις εσωτερικές επιφάνειες του κινητήρα.

Item added to cart.
0 items -  0,00