Ανταλλακτικά Γεωργικών Μηχανημάτων & Λιπαντικά

Κατάταξη των λαδιών των αυτοκινήτων σε κατηγορίες

imagesCAU0EM35

Για την κατάταξη των λαδιών των αυτοκινήτων σε κατηγορίες, έχει υιοθετηθεί, σε παγκόσμιο επίπεδο, το αμερικανικό σύστημα και συγκεκριμένα το σύστημα της Ένωσης Μηχανικών Αυτοκίνησης των ΗΠΑ, της γνωστής SAE Το σύστημα αυτό βασίζεται στα χαρακτηριστικά ιξώδους των λαδιών σε ορισμένες θερμοκρασίες και περιλαμβάνει μια κλίμακα 10 κατηγοριών: OW, 5W, 10W, 15W, 20W, 25W, 20, 30, 40 και 50. Οι αριθμοί που ακολουθούνται από ένα W, χαρακτηρίζουν τις ποιότητες λαδιών που συνιστάται να χρησιμοποιούνται κατά το χειμώνα (W=Winter), εκεί φυσικά όπου υπάρχουν χαμηλές θερμοκρασίες. Ο καθορισμός των ποιοτήτων αυτών βασίζεται στο μέγιστο ιξώδες του λαδιού σε χαμηλή θερμοκρασία  πόσο παχύρευστο γίνεται δηλαδή, στην ελάχιστη θερμοκρασία όπου είναι δυνατή η άντλησή του και στο ελάχιστο ιξώδες του σε θερμοκρασία 100°C πόσο δηλαδή λεπτόρευστο γίνεται.

Item added to cart.
0 items -  0,00