Ανταλλακτικά Γεωργικών Μηχανημάτων & Λιπαντικά

Ο κινητήρας παρουσιάζει υψηλή κατανάλωση λιπαντικού

Ο κινητήρας παρουσιάζει υψηλή κατανάλωση λιπαντικού

Θα πρέπει να ελέγξετε για βλάβες, λαμβάνοντας υπ’ όψιν τον τύπο του κινητήρα, την ηλικία του, καθώς και τις οδηγικές συνθήκες στις οποίες υποβλήθηκε. Οι βλάβες ενδέχεται να οφείλονται σε διαρροή στις ενώσεις ή στις τσιμούχες, σε φθορά στα έμβολα ή στους κυλίνδρους ή σε επικαθίσεις που περιορίζουν τη λίπανση ορισμένων επιφανειών.

Item added to cart.
0 items -  0,00