Ανταλλακτικά Γεωργικών Μηχανημάτων & Λιπαντικά

Τι είναι το λιπαντικό

Η κατανάλωση και η μακροζωία του κινητήρα ενός αυτοκινήτου έχουν άμεση σχέση με τη σημασία που αποδίδουμε στη σωστή λίπανσή του.

imagesCA4ZCQIJΟποιαδήποτε κατασκευή χρησιμοποιεί κινητά μέρη, έχει ανάγκη από λίπανση.

Άσχετα με τις μορφές ενέργειας που θα τροφοδοτούν τον πλανήτη μας στους επόμενους αιώνες, τα λιπαντικά δεν πρόκειται να εκλείψουν, αντίθετα μάλιστα θα αυξηθούν οι απαιτήσεις ως προς τις δυνατότητές τους. Η σημερινή κατανάλωση λιπαντικών κυμαίνεται στο 1% περίπου της συνολικής κατανάλωσης καυσίμων. Οι μεγάλες αυτές ποσότητες που καταναλώνονται, οφείλονται στην ανάγκη για περιοδική αντικατάσταση των χρησιμοποιουμένων λιπαντικών που απώλεσαν τις αρχικές λιπαντικές τους ιδιότητες ή μέρος από την αρχική τους μάζα.

Τα λιπαντικά χωρίζονται σε δύο κατηγορίες ως προς την προέλευσή τους: τα φυσικά (ορυκτά, φυτικά κ.ά.) και τα συνθετικά.

Ορυκτά είναι τα λάδια που παράγονται από την επεξεργασία του πετρελαίου ενώ τα συνθετικά είναι χημικές ενώσεις (όπως εστέρες, πολυμερή) που δεν έχουν σαν βάση το πετρέλαιο αλλά παρασκευάζονται συνθετικά.

Η χρήση των λιπαντικών είναι αναγκαία για τη λειτουργία των μηχανών, αφού βασικός προορισμός τους είναι η μείωση της τριβής (άρα και της απώλειας έργου) και προστασία από τη φθορά των κινητών μερών. Σε ένα αυτοκίνητο, υπολογίζεται, ότι το 6% από την ενέργεια που αποδίδει το καύσιμο, καταναλώνεται σαν ενέργεια τριβών.

Item added to cart.
0 items -  0,00